Siri Margrethe Andersen

Jeg ble valgt inn i styret i 2018, har hytte på Leite og arbeider som jurist.
Gjennom mitt relativt nystartede verv i Kvamskogen Vel ønsker jeg å
bidra til at Kvamskogen er et positivt sted for små og store, hele året.
Som småbarnsforelder har jeg et ekstra blikk for barna, og synes det er
viktig å prøve å tilrettelegge for at også de vil trives. Et eksempel på en
sak som jeg vet opptar mange, og kanskje spesielt de med barn, er
fartsgrensen over deler av Kvamskogen og faremomentet den medfører.
Jeg håper at flere vil være med og melde seg inn i velforeningen, blant
annet slik at vi ovenfor Statens Vegvesen vil kunne få en større slagkraft
i saken. Kanskje du sitter inne med en idé om noe som kan gjøre
Kvamskogen bedre? Da vil vi gjerne høre fra deg. For at velforeningen
skal fungere godt og representere de ulike aldersgrupper som tilbringer
tid på Kvamskogen, er det fint å høre fra dere alle.