Rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Styrets vedtak 20.5.20. Litt historie om hotell og butikker i tidligere tider.

Sak 9 Rullering av Kommunedelplan for Kvamskogen.
KV stille seg svært positiv til utviding av Landhandleriet og bygging av hotell ved NAF. Dette vil gi Kvamskogen et viktig løft. Det må derfor arbeides videre med å få bort rekkefølgekravet nå. KV vil be Kvam herad om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få omgjort Fylkesmannens krav til rekkefølgekrav.
KV vil også samarbeide med Kvam herad om rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Her blir lavlandsløypen en viktig sak.

Det har vært hele 6-7 hotell og pensjonat på Kvamskogen/Eikedalen tidligere. Det første hotellet, Tveiterås/Kvamshaug hotell kom allerede i Eikedalen i 1905 og hadde kapasitet til 200 gjester.  Det eksisterte til 1949 – det brente ned i 1950. i 1912 kom Tveteraas hotell på Teigaberget. Det hadde fra 1918 åpent hele året. Dette ble senere Sandvenseter hotell (fra 1948) og er i dag Kvamseter Lodge. I 1976 sluttet hotelldriften på Sandvenseter og huset ble møtelokaler og leirsted.  Lundheim pensjonat og kafé åpnet i Eikedalen i 1928. Det brente ned i 1972. Tokagjel Fjellstove ble også bygget i 1928. Så kom Solhovden fjellstove mellom Tokagjel og Kvednavollen i 1932, denne ble senere overtatt av Ungdomsheimen som sto ferdig i 1948. I 1934 bygget Anna Røyrli kafé og pensjonat i svingen like før NAFen. Hun drev den til 1940. På slutten av 50-tallet bygget Bergen Turlag Jonshøgdi, som nå er revet og erstattet med fritidsleiligheter.

Som en kuriositet kan også nevnes at den første hytten som ble bygget på Kvamskogen, ble bygget allerede i 1912 i Kvinhovden.

Det er derfor veldig positivt at vi nå kan få et hotell igjen på Kvamskogen. Kvamskogens utvikling har dessverre ligget i dvale altfor lenge. Fra 2011 skyldes dette riktignok rekkefølgekravet, men det skulle vært tatt initiativ fra kommunen overfor departementet for lenge siden for å få dette opphevet. Med nedsatt fartsgrense til 60 km/t ville dette vært en grei sak.

 

You may also like...