AVTALE MELLOM KVAMSKOGEN VEL OG AKTIVEN AS OM Å ÅPNE BROEN FOR LØYPEMASKINEN

AVTALE MELLOM AKTIVEN SKIHEIS As OG KVAMSKOGEN VEL – 27.02.2021

Kvamskogen Vel og Aktiven Skiheis AS er enig om å samarbeide om utvikling av Aktiven Skiheis AS, til beste for hyttefolk og brukere av Kvamskogen som friluftsområde både sommer og vinter.

Dette innebærer å tilrettelegge for stier om sommeren og skiløyper om vinteren, samt utvikling av aktiviteter og ulike tilbud til hyttefolket.

Aktiven  Skiheis AS tillater at hele området benyttes til skilek og turer  for alle, og tilrettelegger for dette.

Det aksepteres at løypemaskinen kjører i de løypene som er lagt inn på Løypekart for Kvamskogen  og på Aktivens arealer. Inntil videre har broen fra Kvernaskogen blitt holdt stengt med krav fra Aktiven  om å få klarsignal for gjennomføring av allerede godkjente utbyggingsplaner. Dette knyttes til opphør av rekkefølgekravet.  Løypen over broen er  i dag del av løypekartet,  men det har aldri vært inngått noen avtale  om dette med Aktiven AS, som er eier av broen. Røde Kors har imidlertid fått avtale med Aktiven Skiheis AS om å benytte broen ved utrykking. Kvamskogen Vel ber om at løypen over broen skal opprettholdes, og Aktiven Skiheis AS godkjente i dag søknad om dette fra Kvamskogen Vel. Broen vil derfor åpnes midlertidig til vinterferien  27.02.2021.2021 også for kjøring av løypemaskinen.

Kvamskogen Vel vil ta kontakt med Statsforvalteren (Fylkesmannen) for å søke å få til at Aktiven Skiheis AS ikke blir hindret i all utvikling pga rekkefølgekravet fra 2011.  Dette  har økonomisk ført til  at heisene må holdes stengt i hele 2021.  Kvamskogen Vel mener dette er urimelig og udemokratisk, ettersom all virksomhet vest for NAF ikke blir hindret av rekkefølgekravet.  Trafikksikkerheten er  etter vårt syn like problematisk fra NAF til Teigabergtunnelen som fra Tokagjelet til NAF. Når det nå er vedtatt tunnel under Kvamskogen, burde rekkefølgekravet fra Statsforvalteren opphøre.

Det er enighet mellom Aktiven Skiheis AS og Kvamskogen Vel om at hyttefolk og andre brukere av Kvamskogen i minst mulig grad skal oppleve hindringer knyttet til bruk av området ved Aktiven Skiheis AS.

Bergen, 27.2.2021

Eva Grimstad                                                 Kolbjørn Steine

Kvamskogen Vel                                            Aktiven Skiheis AS

You may also like...