Lasse Hiis Bergh

Jeg ble i år valgt til vararepresentant til styret.

Kvamskogen har alltid vært mitt vinterparadis. I barndommen tilbrakte familien hver påske på Tokagjel Fjellstove. I 1982 bygget familien hytte ved Jonshøgdi, og i 2003 bygget vi hytte samme sted.

Jeg er opptatt av at Kvamskogen skal bli enda mer attraktivt for alle aldersgrupper hele året.

Til daglig er jeg Marineoffiser. Fritiden bruker jeg mye til fjell- og sjøaktiviteter. B.l.a. er jeg av og til kaptein på dampskipet «Stord 1».