Arne Langeland

Jeg ble valgt inn som styremedlem på årsmøtet 2024. Jeg er pensjonist med yrkesbakgrunn fra Sjøforsvaret.

Min fartstid på Kvamskogen begynte på 60-tallet med vinterøvelse i regi av Forsvaret, forlegning på Hordatunet (gamle HV-09). Ble godt gift og fikk svigerforeldre med hytte i området Dalen. Bygget egen hytte i samme område i 1978-79 hvor våre 3 barn vokste opp. Kjøpte tomt i området Tryglakleiv og bygget ny hytte der i 2020-21 med lokale håndverkere.

Har erfaring fra styrearbeid i slekts foreningen «Slekt og Data», hvor jeg en periode var leder for lokalforeningen i Bergen. Var ansvarlig for utarbeidelse av foreningens strategi- og handlingsplan. Er for tiden nestleder i Ladegårdens Venner (sykehjem).

Jeg ønsker å bidra med videreutvikling av KVs strategi- og handlingsplan og jobbe for å oppnå foreningens målsetning.