Rune Hansen

Jeg er pensjonist og min familie har hatt hytte på Byrkjesete siden 1972.

Vi bruker hytten og de flotte turområdene på Kvamskogen så ofte vi kan, både sommer og vinter.

Jeg har tidligere jobbet som leder i Eiendomsmegler Vest og har ellers erfaring fra styrearbeid i private foretak, organisasjoner og stiftelser.

Som nytt styremedlem har jeg notert meg at Kvamskogen Vel har valgt samarbeidslinjen- og konstruktiv dialog med offentlige myndigheter og de ulike næringsinteressene på Kvamskogen.

For meg er det viktig at styret gjennomfører og leverer etter vedtatte handlingsplaner til enhver tid.

Av mange viktige oppgaver kan nevnes:

Revitalisering i utviklingen på Kvamskogen ved opphevelse av rekkefølgebestemmelsene som har forsinket utviklingen mye. Jobbe med å verve flere nye medlemmer til Kvamskogen Vel, i vissheten om at jo flere vi er jo sterkere blir vi. Og ikke minst utvikling av løypenettet og turstier, hvor det blir viktig om vinteren å skape økonomisk fundament for å drifte to løypeprepareringsmaskiner.