VI INVITERER ALLE GODE VENNER TIL SPLEIS!

Klikk på linken for å komme til Spleis

https://spleis.no/project/230266

Lavlandsløypen fra Kvamskogen Landhandleri til Leite

Kvamskogen har mange stier og flotte turmål. Men nede i hyttefeltene mangler det gode stier som er tilgjengelige for alle. Myrer og bekker skaper også problemer for løypepreparingsmaskinen om vinteren.

Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag har kommet godt i gang med Lavlandsløypen, som ble igangsatt i 2020. Lavlandsløypen øst, fra Tokagjel til Kvinnhovden og  Kvamskogen Landhandleri, er ferdigstilt.

Løypene blir gruset i 1,5 meters bredde og det blir samtidig planert og drenert nok bredde til at Løypemaskinen kan gå der, så fort snøen kommer om vinteren.

Arbeidet med turstien til Leite startet opp i sommer og planlegges ferdigstilt i høst.

Finansiering 

Lavlandsløypen fra Tokagjel til Teigaberg har en kostnadsramme på Nok 2,4 mill.

I tillegg til egne midler har vi har søkt støtte fra Kvam Herad v/Kraftfondet, Sparebankstiftinga i Hardanger, Sparebanken Vest og Kvamskogen Næringslag.

Samlet har vi så langt mottatt støtte til prosjektet på ca. Nok 950.000,- 

I år har Kvamskogen Vel budsjettert med Nok 175 000 til prosjektet. Vi trenger mer støtte for å få ferdig hele prosjektet innen rimelig tid.

Spleis

Vi åpner derfor for folkefinansiering for de forskjellige strekningene, slik at brukere kan støtte prosjektene i de områdene de ønsker direkte.

Forrige Spleis i forbindelse med byggingen av turløypen fra Byrkjesetervegen til Kvinnhovden ga inntekter på Nok 83.000.

Kostnaden for strekningen Kvamskogen Landhandleri til Leite er estimert til Nok 670.000,-, og vi søker en brukerstøtte på Nok 100 000,-

Planlegging/prosjektering, finansiering og godkjenning av trinn 2 fra Leite til Teigabeg har startet.

Går alt som planlagt starter arbeidet våren-2023 og hele Lavlandsløypen er ferdigstilt i 2024.

Klikk på linken for å komme til Spleis

https://spleis.no/project/230266

You may also like...