VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

Etter årsmøtet i 2015 valgte styret en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny hjemmeside. Arbeidsgruppen skulle også gi innspill til hvordan vi kunne kontakte medlemmene via sms eller e-post med henvisning til opplysninger lagt ut på hjemmesiden. På denne måten ville vi slippe dyre utsendelser av årsmøtepapirer og andre henvendelser til medlemmene. Gruppen har bestått av Bjørn Batalden, Øyvind Valland og Eva Grimstad.

Allerede ved innkalling til årsmøte i 2016 var ny ordning på plass, og den var vellykket. Av ca 700 utsendelser var det kun få som ble sendt pr. post. SMS eller e-post blir også måten vi innkaller til årsmøte på i fremtiden. Derfor er det viktig at vi har full oversikt over mobilnr. og e-post adresser. Hjemmesiden skal gjøre det lettere for våre medlemmer å finne informasjon om foreningen. Det er dessuten viktig for oss at vi gjennom hjemmesiden kan få bedre kontakt med medlemmene våre. Derfor har vi lagt inn en fane i menyen som vi har kalt "Innlegg/debatt". Vi vil med det signalisere at vi ønsker innspill og forslag fra deg når du har spørsmål eller meninger om hvordan vi kan forbedre og videreutvikle Kvamskogen som tureldorado for hele familien. Du vil også finne nyttige linker på hjemmesiden.

Vi viser også til vår facebookside, @kvamskogenvel.

Hjemmesiden vil bl.a. informere om viktige vedtak i Kvam Heradstyre som berører oss hytteeiere. Vi vil også omtale og informere om positiv utvikling på Kvamskogen. Nylig har f.eks. Kvamseter blitt rehabilitert til Kvamseter Lodge, og NAF er blitt til Kvamskogen Landhandleri og åpner allerede 9.desember. Nå er det viktig at vi benytter oss av vår nye landhandel. Ta gjerne kontakt med vår web-ansvarlige, Øyvind Valland, om du har synspunkt og innlegg du ønsker å få inn på hjemmesiden.(kasserer@kvamskogen-vel.no)

Velkommen til dialog.

You may also like...