Vedtak om nedsatt fartsgrense over Kvamskogen

 

Hurra – endelig vil fartsgrensen over Kvamskogen settes ned fra 80 km/t til 60 og delvis 70 km/t.  Kvamskogen Vel har, etter 20 års arbeid, fått gjennomslag for nedsettelse av fartsgrensen. Det var på tide!  Vi har jobbet mot Statens Vegvesen, mot Vestland fylke og mot Kvam herad de siste 3 årene for å få dette gjennomslaget. Pendlere til Bergen er misfornøyd, men liv og trygghet må telle mer enn å spare 90 sekunder over Kvamskogen.  Kvamskogen Vel vil arbeide videre med å få bort rekkefølgekravet ved Aktiven AS som hindrer utvikling av Aktiven. Vi mener rekkefølgekravet var bestemt fordi det var trafikkfarlig med 80 km/t uten gang- og sykkelveg. Det er vi enig i. Derfor mente vi i alle år at fartsgrensen måtte settes til 60 km/t. Vi mener derfor at nå må rekkefølgekravet bort. Det vil bli tunnel under Kvamskogen, og med 60 km/t over Skogen vil trafikksikkerheten være ivaretatt, slik at rekkefølgekravet fra NAF til Tokagjel kan fjernes. Vi vil arbeide mot Kvam herad og Statsforvalteren for å få gjennomslag for dette.

Vedtak om fartsreduksjon

Kart og skiltplan

 

You may also like...