Utbedring av skiløypen ved Kleiven

Styret i Kvamskogen Vel har samarbeidet med Kvamskogen Næringslag om utbedring avskiløypen mellom Kleiven parkeringsplass og Teigaberget. Selve arbeidet har bestått i å planere traseen samt legge dreneringsrør for å lede vekk vann.Det er også utført en del hogst for å gi bedre plass. Dette har vært et spleiselag mellom Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag. Utbedringen var ferdig og klar til bruk i starten av januar. Helgen 13.01 – 15.01 var det flottpreparert løype fra Jonshøgdi og helt ned til Kvamseter, som bildet viser. Det er nå gode forhold på Kvamskogen, og vi oppfordrer til å ta en tur denne veien for åteste løypen. Styret håper at investeringen i løypeforbedring blir til glede for alle turgåere.

Styret i Kvamskogen Velskiloype-kleiven

You may also like...