Tunnel under Kvamskogen – er det realistisk?

Vi som har hytte på Kvamskogen ser frem til at den store trafikken forsvinner og at fartsgrensen kan blir 60 km. Vi er glade for at det nå er vedtatt at tunnelen skal komme ut i Eikedalen og ikke midt oppe på Kvamskogen. Dette har Kvamskogen Vel fått gjennomslag for etter nitid arbeid mot vegkontor, politikere i fylket og i Kvam og Samnanger kommuner.

Nå er det store spørsmålet om det bevilges nok penger til prosjektet. Tunnelen er kalkulert til ca. 2 milliarder, og det er kun bevilget 700 millioner i rasmidler pr. i dag. I regjeringens budsjettforslag for 2021 ligger det inne betydelig mer til rassikring. Kan Tokagjelet få en milliard ekstra fra disse? Er det mulig at tunnelen kan bygges rimeligere med det nye firmaet Nye veger? Jeg tror det. Det er viktig at bompengene blir akseptable og at bare brukerne av tunnelen må betale.

Det må lages en reguleringsplan for tunnelen. Forarbeidet som hittil er gjort er veldig grundig. Det kan bety at en reguleringsplan kan være klar om ett år. Da må det arbeidet igangsettes parallelt med at finansieringen sikres, og tunnelen kan da stå ferdig i 2004-2005.

Jeg håper og tror at FrP og Høyre kan finne en løsning i forhandlingene om budsjettet før jul. Hvis ikke må vi satse på å få tunnelen inn i NTP som kommer til våren. Jeg venter i spenning, men er optimist.

You may also like...