TRIST DAG FOR KVAMSKOGEN

Nå er brevet med avgjørelsen om fartsgrensen over Kvamskogen kommet fra Statens Vegvesen. Og svaret er at de ikke vil sette ned fartsgrensen over Kvamskogen, til tross for at veg-eier, Vestland fylke har bedt om det. Så skulle man tro at dette kunne ankes inn for politisk behandling i fylket, eller evt. i departementet. Men nei, ifølge opplysninger vi har fått, er saken nå endelig avgjort av en ingeniør i Statens Vegvesen. Dette kan vi ikke akseptere.

Det blir nå opp til Vestland fylke å kreve av Statens Vegvesen at de bekoster gang- og sykkelveg langs hele Kvamskogen og Eikedalen. Ikke ett sted i brevet fra vegkontoret står det noe om at det i dag ikke er et eneste fortau ved en veg med fartsgrense 80 km/t og 2500 hytter. Når alle er i hyttene sine er folketallet på Kvamskogen opp mot 10.000 store og små. Dette er ikke nevnt av byråkraten i vegvesenet. Det kan vel ikke være avgjørende at det ikke bor fastboende på Kvamskogen?

Jeg håper vi får hele hyttefolket med oss som medlemmer i Kvamskogen Vel, og at vi kan kreve fortau eller nedsatt fartsgrense.

Det er trist. Jeg var sikker på at vi nå var i mål med nedsatt fartsgrense, men dessverre ikke. Bli med oss og krev fortau/gang- og sykkelveg eller nedsatt fartsgrense nå. Bli medlem i dag i Kvamskogen Vel – jo flere, jo sterkere.

You may also like...