Suppleringsvalg etter årsmøtet 2018

På årsmøtet 12. mars ble følgende styremedlemmer valgt:

– Morten Mikkelsen (Mødal) (ny)

– Knut Iversen (Gråsteinsdalen) (ny)

– Eva Grimstad (Teigaberg) (ny)

– Svein H. Kjørsvik (Kleiva) (gjenvalgt).

Øyvind Valland (Kvednaskogen), Harald Thomsen (Mødal) og Erik Bjerring-Hansen (Leiet) sto ikke på valg.

Etter valget var avsluttet meddelte både Erik Bjerring-Hansen (ikke på valg) og Svein H. Kjørsvik (gjenvalgt) at de trakk seg fra styret med umiddelbar virkning.Det er derfor nødvendig å foreta et suppleringsvalg på to nye styremedlemmer. 

Årsmøtet besluttet at valgkomiteen innstiller på to nye kandidater overfor styret. Dersom disse aksepteres velges de for en periode frem til neste ordinære årsmøte.

I følge vedtektene (§ 3) skal styret søkes sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er representert.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmene å komme opp med forslag til kandidater til de to ledige plassene i styret. Det forutsettes at kandidatene er forespurt og sagt seg villige. Videre ønsker valgkomiteen å få en kort skriftlig presentasjon av kandidatene med navn, alder, hvor de har hytte og eventuelt kort om motivasjonen for å gå inn i styret.

Dette sendes til valgkomiteen ved Erik Bøckmann (erik@ebc.no) eller Rannveig Knudsen (rannveig.knudsen@uib.no) innen fredag 20. april.

 

Med hilsen valgkomiteen

You may also like...