Strålende tilbud fra Hardangerbadet til våre medlemmer

Kvamskogen Vel har hatt møte med Hardangerbadet like før helgen.  Vi har der fått tilbud om at våre medlemmer vil få 50% rabatt på bad og trening for inntil 5 personer frem til jul. Tilbudet gjelder kun ett besøk, men vi er i gang med å få på plass en mer langsiktig avtale hvor også hotell og næringsliv blir delaktig. Vi får se hva tilbudet da blir.  Ta dere en tur i Hardangerbadet, det er veldig flott!  Vi anbefaler våre medlemmer om å verve flere medlemmer til Kvamskogen Vel før nytt år. Det er gratis frem til da, og på den måten vil de nye medlemmene også kunne nyte godt av dette tilbudet.

For å kunne benytte tilbudet må våre medlemmer vise sitt digitale medlemskort med QR kode som skannes ved inngangen (dere må ha det på tlf. deres).  Badet har liste over medlemmer som strykes ut ved besøk. Nye medlemmer som ikke har fått slik kode, oppgir navnet sitt, eller medlemsnummer. Det blir ikke mulig å bestille på nett.  Dersom det er kø, må dere også stå i køen som vanlig.

You may also like...