Riktig bruk av bosscontainerne

Bosscontainerene som står på Kvamksogen er for «husholdningsavfall» fra hyttene. Desverre er det et problem at folk fyller containerne med gammelt innbo, byggningsafall etc. Dette fører til merarbeid og økte kostnader for BIR. Dette kan igjen medføre økte renovasjonsutgifter for alle på Kvamskogen. Bruk containerene til det de er ment for, og lever resten på gjennviningsstasjonene. Gjennvinningsstasjonen i Samnanger er åpen på søndag kveld, slik at folk kan levere avfallet på veg tilbake til byen.

Les brev fra BIR ang bruk av bosscontainere.

You may also like...