Oppdatering Lavlandsløypa

Gangstien mellom Kvernaskogen og Byrkjesete er nå ferdigstillt. Den siste etappen ble gravd i slutten av november. Det våte været er utfordrende å bygge sti i, men resultatet ble fint, og når naturgrusen som er brukt får satt seg blir dette en stødig og fin sti. Deler av traseen er også lagt til rette for løypemaskinen slik at det nå er en sammenhengende sommerpreparert løypetrase helt bort til Byrkjesetevegen. Det betyr at løypemaskinen kommer seg tidligere frem til Byrkjesetevegen ved mindre snø enn før. Problempunkt der tidlig smelting og overvann har vert et problem er også utbedret.

Vi brukte delfinansiering via Spleis på denne stien, og fikk inn hele 31600kr! Dette er vi veldig fornøyd med, og håper alle er fornøyd med resultatet. Vi takker for alle bidragene!

Allerede denne uken er vi i gang med å gruse løypetrassen i Øvre Kvernaskogen som ble sommerpreparert før vintersesongen i fjor. Om ikke væromslaget stopper oss blir dette ferdig før vinteren griper taket for alvor. Da er alle lavlandsløypeprosjektene fra Tokagjel til Landhandleriet ferdig. En viktig milepæl!

Samtidig som løypen har blitt bygd har vi også fullt fokus fra Landhandleriet og mot Jonshøgdi. Grunnet reguleringsbestemmelser har vi måttet byggemelde denne etappen, og behandlingen av søknaden har tatt tid. Alt ligger tilrette for at dette blir godkjent klart til utførelse i nærmeste fremtid, og vi håper å komme i gang i terrenget før utgangen av året. Også her vil vi starte en Spleis der brukerne kan bidra. Jo mer vi får inn, jo fortere får vi finansiert fortsettelsen mot Eikedalen.

Lavlandsløypeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag, finansiert av de to lagene, samt Kraftfondet til Kvam Herad, Sparbankstiftinga Hardanger og brukerstøtte gjennom Spleis.

Bildene er tatt en regnfull dag samme uken stien var ferdig, og vi møtte allerede da fornøyde turgåere fra Byrkjesete som kunnne gå «tørskodd» tilbake til hytten i Kvernaskogen.

You may also like...