Ny innkalling til årsmøte 3.5.2022

20.jan.2022

Kjære medlem

Vi Innkaller til årsmøte og jubiléuumsfeiring for 2021 og 2022 i Kvamskogen Vel

Utsatt tid: Tirsdag 3.mai 2022 kl.18.00 – .

Sted: Raddisson Blu, Bryggen, Kongesalen

Kvamskogen Vel hadde 50-års jubileum 29.4.21.  Derfor var årsmøtet opprinnelig lagt til denne dagen. Koronasituasjonen har gjort at årsmøtet har måttet  utsettes flere ganger.  Siste gang til 8.febr. 2022. Situasjonen for koronasmitten er fortsatt meget alvorlig. Derfor har styret vedtatt på nytt å utsette årsmøtene for 2021 og 2022 til

3. mai 2022. Vi regner med at situasjonen på det tidspunktet er trygt for smitte av pandemien. Vi beklager dette, men finner det som den beste løsningen.

Fordi vi nå skal ha to årsmøter samme dag, samtidig som vi fortsatt ønsker å markere vårt 50-års jubileum, inviterer  vi våre medlemmer med ledsagere. Vi  har valgt å endre på tidligere opplegg slik:

1.        Vi starter dagen med en liten konsert av Bergen Operakor med dirigent Anne Randine Øverby.

2.        Vi avholder deretter våre 2 årsmøter.

3.        Alle medlemmer med ledsagere inviteres til kaffe og hvit dame for å markere jubiléet. Det vil ikke bli

krevet noen betaling fra deltakerne i denne  sammenheng.

4.        Av hensyn til bestilling, ber vi om at de som vil delta melder seg på til

            eva-grim@online.no innen 25.april.2022.

            Vi håper at mange melder seg på denne dagen, og ønsker våre trofaste,  og  våre mange nye

medlemmer velkommen.

Styret bemerker spesielt at innkomne forslag til årsmøtet 2022 fra medlemmene, må være styret i hende 14 dager før ordinært årsmøte, senest 18.4.22.

For å kunne stemme på årsmøtet, må medlemsavgift for 2021 og 2022 være betalt.

For nye medlemmer gjelder medlemsavgift for 2022.

Årsmøtepapirer for årsmøtet 2021 er tidligere utsendt.  Det er ikke kommet forslag fra medlemmene til dette årsmøtet. Årsmøtepapirer for årsmøtet 2022 med regnskap, årsberetning for 2021 og budsjett for 2022, samt valgkomitéens innstilling, vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Vi håper mange har anledning til å komme.  Tidspunkt kl. 18.00, slutt senest kl. 23.00. 

Dagsorden for Årsmøtet:

1. Åpning – velkommen, v/styreleder

2. Konsert ved Bergen Operakor

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

4. Godkjenning av de stemmeberettigete, antall

5. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

6. Styrets årsberetning 2020 og 2021; Styreleder Innleder til generell debatt.

7. Årsregnskap 2020 og  2021, budsjett 2022 og revisors beretning for 2020 og 2021.

8. Valg av styremedlemmer

9.  Hyggelig samvær med kaffe og hvit dame. + en overraskelse.

Hilsen fra styret for Kvamskogen Vel

You may also like...