Møte med Aktiven Skiheis og Kvam Herad

Positivt møte mellom Aktiven AS, ordfører Torgeir Næss, rådmann Anita Hesthamar, planleggingssjef Heidi Ørjansen, Kolbjørn Steine, og fra Kvamskogen Vel, kasserer Øyvind Valland og styreleder Eva Grimstad.
Det var enighet i møtet om at Kolbjørn har gjort en kjempejobb med Aktiven gjennom 20 år, men at han har møtt på unødvendig mange problemer. Sist også covid 19. Rekkefølgekravet rammer Aktiven hardt, derfor ser vi frem til at dette kan tas bort snarest mulig. Det arbeides aktivt med det fra Kvam herad. Det var enighet om at de visjoner Aktiven har for utvikling av dette området bør inn i rullering av Kommunedelplan for Kvamskogen.  Det var Kvamskogen Vel som tok initiativ til dette møtet. Vi vil følge opp ved å støtte Kolbjørn i det videre arbeidet. Det er viktig for alle hyttefolk på Kvamskogen at Aktiven får mulighet til å starte opp igjen og utvikle seg videre. Kolbjørn har store visjoner fremover for dette området, og Kvamskogen Vel synes det er viktig både med støtte fra folk på Kvamskogen og med støtte fra Kvam herad. Vi har nå tro på at kommunen vil gjøre det de kan for å hjelpe i denne sammenheng.  Vi tror problemene kan løses i løpet av 2021.

You may also like...