Løypeprepareringen på Kvamskogen

Også denne vinteren har vi kunnet glede oss over godt preparerte løyper.

Totalt blir der, så sant vær og føreforhold tillater det, kjørt ca. 65 km.

Kvamskogen Hytteservice AS kjører løypene på oppdrag for Kvamskogen Næringslag.

Kostnaden til prepareringen er et «spleiselag» mellom Kvam Herad, Samnanger Kommune, Kvamskogen Næringslag, og selvfølgelig oss som har hytte eller campingvogn her oppe. Bergen Kommune bidrar dessverre ikke med noe.

Alle hytte- og campingvogneiere har i disse dager mottatt en giro fra Kvamskogen Næringslag på kr 600,-.

Styret i Kvamskogen Vel oppfordrer alle medlemmer og andre som bruker løypene til å betale tilsendt giro, eller å sende samme beløpet til VIPPS 91 705 (Kvamskogen Næringslag).

Jeg vil samtidig på egne vegne, og helt sikket mange med meg, takke dem som er oppe, natt og tidlig morgener, for at vi skal få flotte og gode løyper; tusen takk – vi gleder oss til fortsettelsen😊

For Kvamskogen Vel

Edvard Skagen

You may also like...