KVAMSKOGEN – VESTLANDETS PERLE FOR SKIENTUSIASTER

Av Eva Grimstad

Hytteeier på Kvamskogen i mer enn 30 år

Medlem i styret i Kvamskogen Vel

Det er dessverre et faktum at det har vært forfall og manglende utvikling på Kvamskogen i altfor mange år. Det er likevel også et faktum at bergensere fortsatt reiser på Kvamskogen for å gå på ski, enten de tar en tur til kjente steder eller satser på alpint. Reisetiden er ca. 50 min. fra sentrum.

 Jeg har gode minner fra vi på 50- og 60-tallet pakket bilen om kvelden og familien på 6 dro på Kvamskogen for å gå på ski. Vi satset på å komme før bilkøen, som var uendelig i de dager. Bilturen tok i overkant av to timer og det var alltid spennende om vi fikk parkeringsplass nær Ungdomsheimen, det var topp.

Utviklingen i samfunnet har vært at vi forventer stadig mer komfort og vi har vendt oss til høy kvalitet både på hus og hytter. Vi forventer i dag gode løyper og gode turstier. Vi krever selvsagt trafikksikkerhet og fornuftige muligheter for å krysse fylkesveg 7. Men, til tross for at fartsgrensen over Kvamskogen er 80 km/t, skjer det ingenting på Kvamskogen i denne sammenheng. Riktignok er planene for gang- og sykkelveg snart ferdigbehandlet i kommunestyret, men det er ikke penger til å gjennomføre planene på svært mange år. Da mener jeg vi bør tenke litt alternativt for å få i alle fall til noe.

Kvam kommune tar inn ca. 9 mill.kr. i eiendomskatt fra ca. 2.200 hytter på Kvamskogen i dag. Det er dessuten planlagt ca. 1000 nye hytter som vil gi økte inntekter til Kvam kommune. I forbindelse med utbygging av BKK sine master over Kvamskogen, ble det fremforhandlet en økonomisk pakke til Kvam kommune. Det er naturlig å tenke seg at deler av de inntekter som kommer til kommunen fra dette og fra eiendomskatten kommer Kvamskogen tilgode.

Om vi sammenligner Kvamskogen med Mørkdalen på Voss, ser vi at de har fått til en fantastisk utvikling med store investeringer fra 2003. Dette har bare kunnet skje fordi kommune, næringsliv, grunneiere og investorer har arbeidet sammen. Det er nok nøkkelen til suksessen.

Kvamskogen kan ellers ikke sammenlignes med Mørkdalen. På Kvamskogen er det turområder med gode løyper som må være hovedattraksjonen. Mange nok skiheiser er også avgjørende. Det må legges til rette for at hele familien gis gode muligheter for utfoldelse.

Kvamskogen Vel har tatt initiativ overfor Kvam kommune, Kvamskogen Næringsutvalg, Bergen kommune, Bergen- og Omland Friluftsråd, Hordaland Vegkontor og Hordaland fylke for å få til samarbeid som kan føre til positiv utvikling på Kvamskogen. Jeg ser i dag tegn til at gode ting kan skje. Det skal etableres en samarbeidsgruppe mellom involverte parter invitert av Hordaland Vegkontor, og det er invitert til samarbeidsmøte på initiativ fra Bergen- og Omland Friluftsråd i nærmeste fremtid. Kvam kommune har selvsagt nøkkelen til en positiv utvikling, men andre parter er også svært viktige. Jeg håper dessuten at Bergen kommune kjenner sin besøkelsestid. I møte med Idrettsdirektøren i Bergen nylig ble det gitt positive signaler.

Jeg mener at samarbeidspartnerne må utvikle en visjon for Kvamskogen som alle i fellesskap forplikter seg på.

VISJONEN KAN INNEHOLDE:

  • KVAMSKOGEN SKAL UTVIKLES OG TILRETTELEGGES FOR Å BLI BERGENSERNES SKITUR-ELDORADO.
  • DET SKAL KJØRES SKILØYPER FOR ALLE FORMÅL, ENTEN EN TAR SKITUREN MED FAMILIEN, ELLER ER ELITELØPER.
  • DET SKAL ETABLERES SAMARBEID MELLOM KVAM KOMMUNE, BERGEN KOMMUNE, BKK, GRUNNEIERE, VELFORENING OG BERGEN- OG OMLAND FRILUFTSRÅD FOR Å UTARBEIDE EN HELHETLIG PLAN FOR FRILUFTSLIV PÅ KVAMSKOGEN.
  • DET SKAL TILRETTELEGGES MED GODE TURSTIER FOR HØST- OG SOMMER.
  • KVAMSKOGEN SKAL GI TRYGGE GANG- OG SYKKELSTIER, TILSTREKKELIG MED OVERGANGER/UNDERGANGER OVER RIKSVEG 7 OG GODE FELLESTILTAK SOM KAFÈER, TOALETTER, OG OVERNATTINGSMULIGHETER.
  • DET SKAL BYGGES NYE SKIHEISER/STOLHEISER FOR BL.A. PUDDERSNØ-KJØRING, OG DISSE SKAL KUNNE BENYTTES BÅDE PÅ VINTERTID OG PÅ SOMMERTID MED EN MÅLSETTING OM AT FLEST MULIG KAN KOMME OPP I HØYDEN.
  • KANSKJE VIL KVAM KOMMUNNE SATSE PÅ Å LEGGE ET NYTT SVØMMEBASSENG TIL KVAMSKOGEN? DET VILLE GI ET FANTASTISK UTGANGSPUNKT OG EN PANGSTART FOR EN UTVIKLING AV KVAMSKOGEN OG RESTEN AV KOMMUNEN!

Eva Grimstad

 

You may also like...