HYTTEEIERE PÅ KVAMSKOGEN KAN SNART SØKE KVAM HERAD OM STØNAD TIL KLIMATILTAK!


Dersom Ordfører Torgeir Næss og administrasjonen i Kvam Herad sin innstilling i saken til Kvam Formannskap og Kvam Heradsstyre blir tatt til følge, kan eiere av fritidsboliger på Kvamskogen også søke det nyopprettede Klima- og Energifondet om støtte.

Fondet skal finansiere tiltak som er til det beste for klima- og energibruken i Kvam Herad.

Det er laget egne retningslinjer for fondet.

Kvamskogen Vel følger spent behandlingen i Kvam Heradsstyre 08.11.22.

Kvamskogen Vel

Rune Hansen

Styreleder

You may also like...