Gave på kr. 50.000,- til Kvamskogen Vel

Det er en stor glede å få tilbakemelding fra to av våre medlemmer (ektepar) at de setter pris på jobben foreningen gjør gjennom tilrettelegging for bedre stier og løyper på Kvamskogen. Enda større glede er det når det fører til at de gir oss kr. 50.000,- til videre arbeid med sti/løype fra NAF til Leite. Arbeidet er i gang og vi regner med det blir ferdig til våren. Vi legger ut en Spleis i løpet av januar. Ellers støttes sti-prosjektene våre av Kvam herad, Sparebankstiftinga i Hardanger, Kvamskogen Næringslag og Kvamskogen Vel. Første byggetrinn regner vi med blir ferdig i 2023, og da har vi kommet til Kvamseter Lodge/Teigaberg. Prosjektet så langt har en kostnadsramme på ca. kr. 2 mill. Så går vi i gang med 2.byggetrinn etter 2023. Vi kommer tilbake til hvor, hvordan, kostnadsoverslag og tidsramme for 2. byggetrinn.

You may also like...