Defekt bom på Leite parkeringsplass

Grunnet tyveri/hærverk mangler lesesøylen for innkjøring på Kvamskogen Vels parkeringsplass på Leite. Vi er i kontakt med leverandør som skal utbedre skaden. Inntil videre må lesesøyle på innsiden av bommen brukes til både inn- og utkjøring. Så snart snø og is er smeltet slik at vi kan trekke nye kabler vil den nye lesesøylen bli satt opp igjen.

You may also like...