BRUKERE AV LANGVOTNEVATNET PÅ KVAMSKOGEN

Kvamskogen Vel har mottatt vedlagte brev fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Direktoratet ønsker ytterligere informasjon fra brukere av Langvotnevatnet.

Som det fremgår av vedlagte brev ønskes informasjon om bruk av vannet og gjerne bilder og videoer av vannet før og etter byggingen av det nye kraftverket mm.

Svar sendes på e-post til nign@nve.no eller nve@nve.no (postmottak) innen 12. september 2022.

Med vennlig hilsen

Kvamskogen Vel

Rune Hansen

Styreleder

You may also like...