Bomstyring fra mobiltelefon

Da softwaren til bommene våre er utdatert skal bommene bygges om til åpning fra mobiltelefon. Dette er et tidkrevende arbeid pga innsamling og registrering av mange hundre telefonnummer. Vi starter med Kleivenplassen, og alle med parkeringsplass på Kleiven mottar derfor en mail der dere skal oppgi inntil fire telefonmmer pr medlem. Dette gjøres ved å svare på mailen som er sendt ut. Det er viktig at dere også oppgir fullt navn på det registrerte medlemmet slik at vi ikke bruker unødvendig tid på å finne ut av dette. Om det er noen som ikke har motatt mailen kan navn og nummer sendes til adresse kasserer@kvamskogen-vel.no

Innsending av nummer pr SMS gir mye ekstraarbeid, og skal så langt det lar seg gjøre unngås.

Dess fortere alle sender inn nummer, dess fortere får vi på plass den nye bomstyringen.

Øyvind Valland

Kasserer

You may also like...