Bomstyring fra mobiltelefon

Åpning av bom med mobil på parkeringsplassen på Leite.

I løpet av høsten vil du kunne åpne bommen med mobilen din. Vi begynte med Kleivenplassen, og der har dette nå vært i bruk i ca et halvt år. Det har fungert utmerket – nå fortsetter vi med plassen på Leite.

Det er en tidkrevende jobb med innsamling og registrering av mange hundre telefonnummer. Du vil nå få en e-post fra styret i KV som vi vil at du svarer på så hurtig som mulig. Der skal du

  1. Oppgi inntil fire telefonnummer
  2. Oppgi ditt fulle navnVIKTIG! (det som plassen er registrert på)
  3. Om du hører om dette, men IKKE har mottatt mail:

Send ditt navn og inntil fire telefonnummer på mail til styremedlem Edvard Skagen, mailadresse: ed-ska@online.no

Innsending på SMS gir mye ekstraarbeid. Men de få av dere uten registrert emailadresse sender opplysningene på SMS til 932 32 230

Dess fortere du svarer, dess fortere kan du åpne bommen med mobilen din.

Styret

You may also like...