Baderegler Hardangerbadet

Flere har allerede prøvd ut kampanjetilbudet medlemmene i Kvamskogen Vel har fått hos Hardangerbadet. De har noen enkle baderegler å følge som det er greit å være informert om, mellom annet krav til 12 år for å bade alene.

You may also like...