ÅRSMØTER 2021 OG 2022, OG MEDLEMSMØTE 8.2.2022 KL.18.00


Kjære medlem
3.12.2021


INVITASJON TIL ÅRSMØTENE FOR 2021 OG 2022 – 8.FEBRUAR 2022 KL. 18.00.
STED: Raddisson blu, Kongesalen, Bryggen


Som dere er gjort kjent med, måtte vi på nytt avlyse jubileumsårsmøtet som vi inviterte til 15.9.21pga koronasituasjonen.


Vi ba da om tilbakemelding på om noen ønsket at vi gjennomførte årsmøtet for 2021 på Teams(digitalt), slik at møtet kunne holdes i 2021. Det var ingen som meldte tilbake at de ønsket å ha møte på Teams.
Vi inviterer derfor nå til to årsmøter 8.2.2021 hvor vi behandler både årsmøte sakene for 2021 (tidligere utsendt) og årsmøtet for 2022. Årsmøtepapirene for 2022 blir sendt ut i midten av januar, men formell innkalling er dette brevet, ettersom vi har minimum en måneds frist etter vedtektene til å opplyse dag for årsmøtet.


Det legges ikke opp til jubileumsmiddag denne dagen, men alle medlemmer inviteres med følge til årsmøtet med påfølgende medlemsmøte hvor det serveres kaffe og hvit dame. Det kreves ikke avgift i denne sammenheng. Vi håper å kunne markere 50-års jubileet denne dagen, bl.a. arbeider vi for å få til en liten konsert med Bergen Operakor.


Vi minner ellers om at vi legger ut en Spleis før jul knyttet til etablering av sti/lavlandsløype fra NAF til Leite. Her vil vi legge om stien i «mormorbakken» «brattebakken», slik at vi lager en enklere rundløype. Denne vil gjøre det lett for alle å benytte både på ski og til fots.

lavlandsløypeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag, finansiert av de to lagene, samt Kraftfondet til Kvam Herad, Sparbankstiftinga Hardanger og brukerstøtte gjennom Spleis. Bildene er tatt en regnfull dag samme uken stien mot Byrkjesetevegen var ferdig, og vi møtte allerede da fornøyde turgåere fra Byrkjesete som kunnne gå «tørskodd» tilbake til hytten i Kvernaskogen.
Som dere ser, er vi godt i gang med stiene våre. Vi regner med å være ferdig til Eikedalen/Kvamseter Lodge innen utgangen av 2023. I 2024 starter vi opp med andre byggetrinn. Nærmere informasjon om dette følger senere.
Vi håper våre i dag 815 medlemmer vil verve noen nabohytter som medlemmer innen nytt år. Det er et viktig prosjekt for Kvamskogen Vel å få alle hytter på Kvamskogen som medlemmer. Da står vi veldig sterkt når det gjelder videre utvikling av Kvamskogen. Vi ønsker oss badeplasser og skilting. Vi ønsker oss nedsatt fartsgrense, vi regner med at det vil kunne skje snart. Vi ønsker oss at strømmen til hyttene legges i kabler og at skjemmende strømmaster saneres. Vi ønsker oss mye mer, se vår strategi- og handlingsplan – www.kvamskogen-vel.no
Vi håper mange tar seg tid til å delta på årsmøtet 8.2.22. Det vil senere bli sendt ut info om påmelding, ettersom vi trenger å vite ca. antall i forbindelse med bestilling av kaffe og kaker.

God jul ønskes alle våre medlemmer.
Hilsen styret i Kvamskogen Vel

ts.


Spleis Kvernaskogen-Bykjesete
Spleis knyttet til Gangstien mellom Kvernaskogen og Byrkjesete er nå ferdigstilt. Den siste etappen ble gravd i slutten av november. Det våte været er utfordrende å bygge sti i, men resultatet ble fint, og når naturgrusen som er brukt får satt seg blir dette en stødig og fin sti. Deler av traseen er også lagt til rette for løypemaskinen slik at det nå er en sammenhengende sommerpreparert løypetrase helt bort til Byrkjesetevegen. Det betyr at løypemaskinen kommer seg tidligere frem til Byrkjesetevegen ved mindre snø enn før. Problempunkt der tidlig smelting og overvann har vert et problem er også utbedret. Vi brukte del finansiering via Spleis på denne stien, og fikk inn hele 31600kr! Dette er vi veldig fornøyd med, og håper alle er fornøyde med resultatet. Vi takker for alle bidragene! Den siste uken har vi også fått utført grusing av løypetrassen i Øvre Kvernaskogen som ble sommerpreparert før vintersesongen i fjor. Snøfallet tidlig i uken skapte utfordringer, men entreprenøren kom i mål før helgen. Da er alle lavlandsløypeprosjektene fra Tokagjel til Landhandleriet ferdig. En viktig milepæl! Samtidig som løypen har blitt bygd har vi også fullt fokus fra Landhandleriet og mot Jonshøgdi. Grunnet reguleringsbestemmelser har vi måttet byggemelde denne etappen, og behandlingen av søknaden har tatt tid. Alt ligger tilrette for at dette blir godkjent klart til utførelse i nærmeste fremtid, og vi håper å komme i gang i terrenget før utgangen av året. Også her vil vi starte en Spleis der brukerne kan bidra. Jo mer vi får inn, jo fortere får vi finansiert fortsettelsen mot Eikedalen.

You may also like...