Herlige Kvamskogen – boken kommer snart

Det er mange som ønsker boken, naturligvis. Det er blitt en spennende bok, med humor, alvor og historien de siste 50 år + litt fra 1880-tallet. Boken blir på ca. 200 sider og har innspill fra mange hytteeiere, de som bygget skitrekkene våre og utviklingen av foreningen Kvamskogen Vel fra 1971 til i dag. Boken trykkes i 1000 eksemplarer, og vi er i dag 800 medlemmer. Medlemmer får fortrinnsrett til boken om det blir nødvendig. Mange bestiller flere eksemplarer, og det er helt i orden. En fin julegave kan det jo bli. Den er ferdig trykket i begynnelsen av september. Betaling og levering kommer vi tilbake til, den koster kr. 250,-. Ordfører Torgeir Næss i Kvam herad gratulerer foreningen i et intervju i begynnelsen av boken.

Boken bestilles hos styreleder Eva Grimstad som er forfatter og redaktør for boken. Send melding til: eva-grim@online.no og ta med om du er medlem i foreningen.

You may also like...