Nødplakat og Nødapp

Statkart har en flott gratisløsning som de kaller nødplakat, hvor du kan laste ned både kart over stedet der hytten din befinner seg og gps-koordinatene for hytten din. Denne kan være til god hjelp for deg på Kvamskogen viss uhellet skulle være ute når du er på hytten, og du trenger hjelp. Responstiden til Brannvesen/Røde Kors etc kan bli vesentlig kortere om de får en nøyaktig posisjon, som du leser av nødplakaten.

Fremgangsmåte:

Bruk kartet fra Statens Kartverk Norgesglasset til å finne fram til hytten eller stedet som du ønsker å legge inn på din nødplakat. Dette gjøres ved å zoome inn til du ser din hytte, og trykke én gang på hytta. Du får da opp et blått kryss, og klikker du én gang til får du opp funksjonsknappen merket med et rødt kors. Deretter er det bare å følge teksten.

Nødapp:

Norsk luftambulanse har utviklet en app. Ved en ulykke vil den fortelle deg nøyaktig hvor du befinner deg, og vil være til stor hjelp når eventuelle redningsmannskaper skal finne deg. Følg linkene under for henholdsvis Iphone/Android/Windows basert telefon.

Nødapp-Iphone

Nødapp-Android

Nødapp-Windows

You may also like...