INFORMASJON FRA KVAMSKOGEN VEL TIL VÅRE MEDLEMMER

6.9.2021/EG

ÅRSMØTET ER IGJEN UTSATT.

På grunn av den vanskelige koronasituasjonen i Bergen har styret vedtatt å avlyse årsmøtet med middag 15.9.kl.18.00. De som har betalt, vil få pengene tilbake.

Det er en trist nyhet å komme med i vårt 50-års jubileumsår, men slik smittesituasjonen er i Bergen nå, mener styret det er for utrygt å avholde årsmøtet nå.

2021 er snart omme, så vi vurderer derfor å flytte årsmøtet for 2021 til årsmøtet for 2022 som er satt til 8.2.22.

Alternativet er å ta et digitalt årsmøte for 2021 i oktober/november.

Styret prioriterer imidlertid å flytte årsmøtet for 2021 til årsmøtedatoen for 2022, dersom  de fleste av våre medlemmer aksepterer dette.  Vi ønsker derfor tilbakemelding  fra de av våre medlemmer som  prioriterer et digitalt møte i oktober/november innen 19.9.21.

Boken HERLIGE KVAMSKOGEN

Takk til alle som har bidratt til boken, enten ved bilder, eller ved tekst. Mye godt arbeid!

Vi har tidligere opplyst at boken kan hentes/kjøpes på årsmøtet på Raddisson Blu 15.9, men dette er nå avlyst. Vi har ca. 200 bestilte bøker, og regner med at dere ønsker å få bøkene nå.  Vi har derfor gjort avtale med GlassThomsen i Christian Michelsesgate om at boken kan hentes/kjøpes der fra fredag 10.sept.  Eva Grimstad vil være tilstede fredag  10 og lørdag 11.9  mellom kl.10-12.00, dersom noen ønsker å få boken signert. Boken kan kjøpes/hentes hos GlassThomsen  frem til og med lørdag 18.9. Boken koster kr. 250,- og betales med Vips til Kvamskogen Vel. Alle som har forhåndsbestilt boken, vil få den. Det er også nok bøker til andre. Butikken er åpen hverdager fra kl. 10.-17.00 og lørdag kl. 10-15.00..Boken kan ikke bli sendt, den må hentes.

Vi vil også være tilstede på Landhandleriet på Kvamskogen lørdag 16.10  i høstferien mellom klokken 12.00 og 13.30. Da kan dere også kjøpe vår buff i ren ull fra Safa til kr. 150,- og vårt sitteunderlag til kr. 50,-. Fine julepresanger!

Boken blir overlevert til Kvam herad v/ordfører og varaordfører 15.9.   Sparebankstiftinga i Hardanger kommer også i denne sammenheng. Boken har fått kr. 20.000,- i støtte fra Kvam herad og kr. 25.000,- fra Sparebankstiftinga.

Hardanger Folkeblad vil også være til stede i Kvam rådhus denne dagen.

FREMDRIFT PÅ STIER OG SPLEIS

Ny sti fra NAF til Leite krever søknad til Kvam herad og godkjenning derfra. Søknad er sendt, men den er foreløpig ikke godkjent pga visse mangler/krav.  Vi er i ferd med å ordne opp i dette. Så snart sti-traséen er godkjent, vil vi lyse ut en Spleis. Vi håper mange blir med på denne, slik at vi får gjort jobben  med opprusting av stier ferdig til utgangen av 2023.

60 km/t – hva skjer nå?

Det har vist seg at endelig avklaring med Statens Vegvesen sitt vedtak om fortsatt å ha 80 km/t over Kvamskogen , likevel ikke var helt avgjort, heldigvis!  Vestland fylke har sendt melding til Kvam herad om at kommunen ikke kan regne med å få bort rekkefølgekravet uten at de sørger for planfrie kryss ved 80 km/t.  Dette er det ikke økonomi til. Derfor hadde kommunen et hastemøte før ferien hvor de vedtok at de ønsket 60 km/t fra NAF til UH.  Vi går ut ifra at dette blir konklusjonen også til Vegkontoret. I den forbindelse har Kvamskogen Vel sendt brev til Vestland fylke v/rådmannen og bedt om at de tar opp sak om 60 km/t over hele Kvamskogen og i Eikedalen. Vi avventer svar fra fylket.

Avtale med Johan Skeie om badeopplegg i Vetlavatnet. Videre arbeid med BOF og Kvam herad.

Kvamskogen Vel  har nå kommet til enighet med Johan Skeie om at det inngås langsiktig avtale med Kvamskogen Vel om bruk av området som er avsatt på kart til badeplass. Det er ok for BOF at langsiktig avtale om bruk gjøres med oss og ikke med dem. De vil på det grunnlag kunne søke om offentlige midler.  KV vil dessuten følge opp sak om at kommunen støtter, eller selv bygger  offentlig WC på hans parkeringsplass.  Arbeidet kan begynne til våren.

You may also like...