Defekt bom Leite

Bommen på parkeringsplassen på Leite er ute av drift pga lyn og torden. Servicemann er bestilt. Bommen står åpen til den er reparert.

You may also like...