Ny avtale om brøyting av våre 400 parkeringsplasser

Styret har innhentet tilbud på brøyting av parkeringsplassene våre. I mange år har Henrik Steine hatt denne jobben, men han leverte ikke inn tilbud denne gang. Hans avtale har vært kr. 322.000,- + MVA.

Vi fikk inn to tilbud: Jo Steine kr. 310.000,- + MVA og Borge Terrengteknikk AS, kr. 246.000,- + MVA.

Styret har vedtatt tilbudet fra Borge Terrengteknikk AS med en prøvesesong 2021/22. Vi er tilfredse med at vi gjennom dette har en innsparing på 76.000,-i forhold til tidligere avtale.

De som pr. i dag ikke har avtale om brøyting på sine private plasser, anbefaler vi å ta kontakt med Jo Steine, eller Borge Terrengteknikk. Vi tenker imidlertid det kan være fint å dele litt på jobbene, slik at også Jo Steine får tilbud.

You may also like...